Fetka czerwona / szt.

11.00 PLN


  • 17822bd088cb499f7afaf99dcd3124e1.jpg

WAŃCZYKÓWKA - Ser pleśniowy, sałatkowy, wersja smakowa: czerowna (z ostrą papryką). Produkt ekologiczny.

Opakowanie ok. 150g.

ser pleśniowy

Plik Nazwa Opis
Produkcja ekologiczna Produkcja ekologiczna

      Obecność logo na dowolnym produkcie oznacza zgodność tego wyrobu z zasadami rolnictwa ekologicznego, w szczególności z Rozporządzeniem Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

Pozostałe produkty producenta